cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie is onafhankelijk en hoort niet tot de organisatie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

De Toetsingscommissie wordt gevormd door drs. M.A.M. Leers (voorzitter), drs. J.F. de Beer, drs. L Slingerland en mr. T.J. Drewes (secretaris). Zij hebben aan de hand van het in 1999 tussen de deelnemende zorgverzekeraars gesloten convenant, een handboek opgesteld waarin regels zijn gesteld waaraan de deelnemers en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars moeten voldoen. De Toetsingscommissie toetst periodiek of de organisaties zich aan deze regels houden en brengt daarover onder meer verslag uit aan Zorgverzekeraars Nederland en aan de Minister van VWS.

Meer informatie over de Toetsingscommissie:

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.