verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Nevenfuncties bestuur en directie Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars 

 

Prof. dr. P. Schnabel

• Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht (emeritus)
• Voorzitter Bestuur Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
• Lid Raad van Advies ING Nederland

• Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openlucht Museum
• Adviseur Instituut GAK
• Lid Bestuur Fondation Constant

 

A.M. van Houten, MHA

• Voorzitter Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Aandeelhoudersvergadering Multizorg - VRZ
• Lid Raad van Commissarissen Multizorg VRZ
• Lid Algemene Ledenvergadering Zorgverzekeraars Nederland
• Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Sleutelnet B.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V. (regionaal ICT platform)
 

Drs. J.G.B de Groot

• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Advisory Board Strategic Area Health (TU/E)
• Lid Raad van Commissarissen Kuypers-Kessel B.V. 

 

drs. E.L. Hooiveld

• Bestuur Stichting Kwaliteitzorg Salland
• Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
• Lid Raad van Commissarissen Sallicon B.V.  

 

Prof. dr. A. Klink

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
• Hoogleraar Zorg, Arbeidsmarkt en Politiekesturing aan de VU in Amsterdam
• Voorzitter Dutch Harkness Fellowships Selection Committee, The Commonwealth Fund,    New York
• Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgevaluatie (Leading the Change)
• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

• Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health

• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS – FMS)

 

Drs. R. Wenselaar

• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem-Nijmegen
• Lid Adviesraad Topsector Life Science & Health

 

Mw. G.M. Fijneman 

• Lid Comité van Aanbevelingen van Stichting LEF (Leven en Financiën)
• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Strategische Adviesraad Unity Health Living TNO
• Lid Klankbordgroep Diagnose Voeding & Gezondheid

 

Dr. T. van der Valk

• Lid bestuur Duchenne Parent Project
• Lid bestuur Stichting Else 

 

De nevenfuncties conflicteren niet met de functie bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.