manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Bestuur

Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wordt gevormd door bestuurders van de deelnemende zorgverzekeraars en een onafhankelijk voorzitter. De leden van het bestuur zijn:

Dhr. prof. dr. P. Schnabel: voorzitter

Dhr. A.M. van Houten, MHA: penningmeester/secretaris

Dhr. drs. E.L. Hooiveld

Dhr. drs. R. Wenselaar

Mw. G.M. Fijneman

Dhr. prof. dr. A. Klink

Dhr. drs. J.G.B. de Groot

Volgens artikel 4, derde lid, van de Statuten worden de leden van het bestuur voor maximaal vier jaren benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar (artikel 4). U kunt ook de gedragscode van het bestuur en nevenfuncties van de leden bekijken.

 

Beloningsbeleid

De onafhankelijk voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden in de uitloopfase van het fonds naar rato van zijn inzet een honorarium en onkostenvergoeding van € 5.850, inclusief BTW, per jaar. De andere bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.