GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Over ons

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in 20 jaar tijd een kwart van de reserves besteed die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven. Begin 2019 zijn de laatste toekenningen gedaan en in totaal heeft het fonds daarmee € 113 miljoen besteed aan vernieuwende projecten in de gezondheidszorg. Centraal daarbij stond het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Een overzicht van alle gehonoreerde projecten vindt u hier

Organisatie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een deel van de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven besteed. Deze van oorsprong particuliere ziekenfondsverzekering was bedoeld voor minder draagkrachtigen. De verzekering voorzag in de zorg voor personen die niet in dienstverband werkzaam waren. Nadat de overheid had geregeld dat er een financieel toegankelijke particuliere standaardverzekering in de wet was gewaarborgd, werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven.

Zorgverzekeraars horen in het algemeen een reserve aan te houden om hun solvabiliteit te garanderen. Dat was ook het geval bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Bij de opheffing van de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1986 zijn deze reserves goed beheerd. Dankzij jarenlange belegging groeiden de reserves uit tot een bedrag van 300 miljoen euro. In 1999 is in een convenant vastgelegd de reserves in 20 jaar tijd af te bouwen. Over de besteding van de reserves hebben de zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt. Een kwart van het jaarlijkse bedrag (5 miljoen euro), werd altijd besteed door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De rest van de jaarlijks te besteden reserves, ruim 15 miljoen euro, gaven de desbetreffende zorgverzekeraars via hun RVVZ-fondsen voornamelijk uit in hun oorspronkelijke werkgebied.

Begin 2019 heeft het fonds haar laatste toekenningen gedaan en is het budget volledig tot besteding gekomen.

 

Missie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Wij doen dit door binnen jaarlijks gekozen jaarthema’s projecten te steunen die een vliegwiel vormen naar verbeteringen in de zorg. De klant/patiënt staat daarbij centraal; de praktijk is uitgangspunt. Concreet en creatief zijn sleutelwoorden.

Wij willen de toegevoegde waarde van het bestaan van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars nog beter voor het voetlicht brengen door enkele echt grote zorgprojecten te financieren. Dergelijke projecten moeten direct tot een verbetering van de zorg leiden en aansluiten op onze jaarthema’s. Bij grote projecten bedoelen wij projecten die zo omvangrijk zijn dat zij tonnen investeringen vragen. Wij schrikken er niet voor terug om deze projecten binnen onze criteria zo nodig als enig externe financier te trekken. Buiten de jaarthema’s om is er ook altijd ruimte voor kleinschalige zorg projecten (tot maximaal € 25.000) die naar ons oordeel tussen wal en schip dreigen te vallen.

Bureau

Mw. dr. Tessa van der Valk, directeur

Mw. Maria Fuentes, projectenbegeleider

 

Beloningsbeleid

Het salaris van de directeur is conform schaal 14 van de Cao voor de Zorgverzekeraars. Het bestuur acht het salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie die extra verantwoordelijkheden vraagt door de omvang en aard van de bestedingen en de kwetsbaarheid van de organisatie vanwege de smalle bezetting van het bureau.

Privacyverklaring Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars respecteert uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom.

 

Wat willen we van u weten?

 • Voor- en achternaam en geslacht: dit willen wij weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben
 • E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw aanvraag
 • Telefoonnummer: Het heeft onze voorkeur om telefonisch toe te lichten waarom een bepaald besluit over een aanvraag is genomen. Daarom vragen wij u bij de aanvraag uw telefoonnummer in te vullen.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde database die door Ifunds wordt gehost. Wij delen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de contactgegevens die u in onze portal invoert niet langer dan de termijn van de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afsluiting van het project, dan wel na afwijzing van de aanvraag).

 

Wat zijn uw rechten en hoe maakt u gebruik van uw rechten?

U kunt uw gegevens te alleen tijde inzien, laten wijzigen of laten verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met ons bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Het gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden. Ten eerste om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden. Ten tweede om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Innovatiefondszorgverzekeraars.nl maakt gebruik van Google Analytics; de webanalyseservice van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Het IP-adres, de browsergegevens en de apparaatinstellingen worden voor een periode van 26 maanden opgeslagen, en gedeeld met Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Innovatiefondszorgverzekeraars.nl kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Klachtenregeling

Om de kwaliteit van de dienstverlening door ons fonds te bevorderen, is er door het bestuur een klachtenregeling opgesteld. U kunt deze hier downloaden. Klachten die betrekking hebben op een gedraging van een medewerker van het fonds kunnen worden ingediend. Er staat geen beroepsmogelijkheid open tegen een afwijzing.

Het Rooster van aftreden van de Toetsingscommissie

In 2009 is het Reglement Toetsingscommissie Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering opnieuw vastgesteld. In artikel 4 is opgenomen dat de leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaren (lid 1). De herbenoeming van de leden voor een tweede termijn is vastgelegd in lid 2. De herbenoeming van de huidige leden voor een derde termijn is vastgelegd in lid 3.

Het rooster van aftreden van de leden van de Toetsingscommissie is als volgt:

 • de heer Leers, voorzitter per 1 januari 2013, benoemd als lid per 1 oktober 2009, op 1 oktober 2013 is de tweede termijn ingegaan;
 • de heer De Beer, benoemd als lid per 1 januari 2011, op 1 januari 2015 is de tweede termijn ingegaan;
 • de heer Slingerland, benoemd als lid per 1 januari 2013, daarna herbenoembaar.

Statuten

U kunt de statuten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars hier downloaden. 

Deelnemende zorgverzekeraars

 • Zilveren Kruis
 • CZ
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Eno
 • Coöperatie Menzis U.A.
 • Coöperatie VGZ U.A.
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

 

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars (KvK nr. 30159865; RSIN: 808343129) is op 20 september 2007 als ANBI erkend.

Van belang voor aanvragers van financiële steun is dat: 

 • Een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Een donateur giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Meer informatie over de ANBI status kunt u vinden op de website van de belastingdienst

Zie ook het standaard formulier publicatieplicht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars over 2020.

Nevenfuncties bestuur en directie Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars 

 

Prof. dr. P. Schnabel

• Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht (emeritus)
• Voorzitter Bestuur Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
• Lid Raad van Advies ING Nederland

• Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openlucht Museum
• Adviseur Instituut GAK
• Lid Bestuur Fondation Constant

 

A.M. van Houten, MHA

• Voorzitter Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Aandeelhoudersvergadering Multizorg - VRZ
• Lid Raad van Commissarissen Multizorg VRZ
• Lid Algemene Ledenvergadering Zorgverzekeraars Nederland
• Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Sleutelnet B.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V. (regionaal ICT platform)
 

Drs. J.G.B de Groot

• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Advisory Board Strategic Area Health (TU/E)
• Lid Raad van Commissarissen Kuypers-Kessel B.V. 

 

drs. E.L. Hooiveld

• Bestuur Stichting Kwaliteitzorg Salland
• Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
• Lid Raad van Commissarissen Sallicon B.V.  

 

Prof. dr. A. Klink

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
• Hoogleraar Zorg, Arbeidsmarkt en Politiekesturing aan de VU in Amsterdam
• Voorzitter Dutch Harkness Fellowships Selection Committee, The Commonwealth Fund,    New York
• Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgevaluatie (Leading the Change)
• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

• Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health

• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS – FMS)

 

Drs. R. Wenselaar

• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem-Nijmegen
• Lid Adviesraad Topsector Life Science & Health

 

Mw. G.M. Fijneman 

• Lid Comité van Aanbevelingen van Stichting LEF (Leven en Financiën)
• Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
• Lid Strategische Adviesraad Unity Health Living TNO
• Lid Klankbordgroep Diagnose Voeding & Gezondheid

 

Dr. T. van der Valk

• Lid bestuur Duchenne Parent Project
• Lid bestuur Stichting Else 

 

De nevenfuncties conflicteren niet met de functie bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

 

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Publicaties

Boekje "Tips voor en door ouderen"

Tips, voor en door ouderenIn 2004 schreef de Stichting Centraal Fonds RVVZ de prijsvraag Zorg voor een goed idee uit. Iedereen met een goed idee om ouderen te helpen langer zelfstandig te blijven, kon dit indienen.

Een groot aantal van de ingezonden tips hebben we voor u in een boekje gebundeld. Er zijn praktische tips over hulpmiddelen en allerlei handigheidjes. Tips die met wat samenwerking en organisatie veel plezier en gemak kunnen opleveren.

Daarnaast stonden er in veel brieven prachtige uitspraken en levenswijsheden. ook hiervan vindt u er een aantal in het boekje.

Wilt u het boekje bestellen?

Dat kan door te bellen met het secretariaat van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, telefoon
(030) 69 88 500. U kunt het ook via de boekhandel bestellen: ISBN 90-9018885-1.
Het boekje kost 5 euro.

 

Het bureau van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars werkt in afgeslankte vorm niet meer vanuit een kantoor. Mocht u telefonisch willen overleggen, stuurt u ons dan een e-mail met een terugbelverzoek.

 

Post ontvangen wij graag alleen per e-mail op adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Disclaimer

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de uitvoering van een eenmaal gehonoreerd project uit.

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de activiteiten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een financiële steun van het fonds.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Hoewel het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling evenals bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars of een beroep worden gedaan op honorering door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars van vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en van derden. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars (onderdelen van de website) elektronisch of op een andere manier te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Historie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zet het werk voort van de in 1999 opgerichte Stichting Centraal Fonds RVVZ. Hij beheert en besteedt de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven. Deze van oorsprong particuliere ziekenfondsverzekering was bedoeld voor minder draagkrachtigen. De verzekering voorzag in de zorg voor personen die niet in dienstverband werkzaam waren. Nadat de overheid had geregeld dat er een financieel toegankelijke particuliere standaardverzekering in de wet was gewaarborgd, werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven.

Zorgverzekeraars horen in het algemeen een reserve aan te houden om hun solvabiliteit te garanderen. Dat was ook het geval bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Bij de opheffing van de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1986 zijn deze reserves goed beheerd. Dankzij jarenlange belegging groeiden de reserves uit tot een bedrag van 300 miljoen euro. In 1999 is in een convenant vastgelegd de reserves in 20 jaar tijd af te bouwen. Over de besteding van de reserves hebben de zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt. Een kwart van het jaarlijkse bedrag (5 miljoen euro), wordt beheerd en uitgegeven door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Dit geld is bestemd voor projecten die zorgvernieuwend zijn, het welzijn van de patiënt bevorderen of de effectiviteit van de gezondheidszorg stimuleren. De rest van de jaarlijks te besteden reserves, ruim 15 miljoen euro, geven de desbetreffende zorgverzekeraars via hun RVVZ-fondsen voornamelijk uit in hun oorspronkelijke werkgebied.

Gedragscode voor leden van het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars brengt een open-communicatie tot stand met het brede publiek. Doelstellingen en procedures worden bekend gemaakt.
Bestuursleden zoeken naar een handvat voor goed bestuur, goede besteding van het beschikbare geld en naar vormen om verantwoording af te leggen over de positie en het beleid van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zij hebben besloten daarvoor een gedragscode te formuleren.
Bestuursleden van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars onderschrijven onderstaande gedragscode en stellen zich daarmee open voor toetsing van het handelen aan de beginselen uit de preambule en de code onder andere door er voor te zorgen dat het publiek op toegankelijke wijze kennis kan nemen van het functioneren van het Fonds.

Gedragscode

 1. Afspraken die voortvloeien uit de uitgangspunten en de gedragscode worden nagekomen.
 2. Bestuursleden gedragen zich naar wat in het algemeen als maatschappelijk gewenst geldt. De samenstelling van het bestuur is openbaar.
 3. Bestuursleden opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar.
 4. Een bestuurslid dat tevens lid is van een bestuur of de leiding heeft van een organisatie die zich tot het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wendt voor financiële steun, of op andere wijze direct of indirect betrokken is bij een aanvraag, zal zich bij de behandeling van deze aanvraag terughoudend opstellen en zich bij besluitvorming over het verstrekken van financiering onthouden van eventuele stemming.
 5. Bestuursleden die tevens bestuurslid zijn van Zorgverzekeraars Nederland laten zich bij de vervulling van hun taak uitsluitend leiden door het belang en de doelen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zij vervullen hun taak onafhankelijk van de betrokken deelbelangen van Zorgverzekeraars Nederland, zonder mandaat en zonder last of ruggespraak.
 6. Als een bestuurslid voorziet dat (de schijn van) een ander dan incidenteel tegenstrijdig belang als bedoeld onder 4 voor zichzelf of een ander lid van het bestuur zou kunnen optreden, dan meldt hij dit aan de voorzitter. Nadat de voorzitter hierover met het betrokken bestuurslid heeft gesproken, bepaalt deze wat er verder te doen staat en informeert het bestuur daarover.
 7. Een bestuurslid zal zich tegenover derden nimmer uitlaten in de zin dat financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars te verwachten is. Hij zal zich niet inlaten met een aan te vragen financieringsvoorstel in de zin dat het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zich onder druk gezet voelt bij de besluitvorming betreffende de financiële steun.
 8. Het bestuur bespreekt een keer per jaar buiten aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en haar relatie tot de directie. Het functioneren van de directie wordt eenmaal per jaar geëvalueerd in het bestuur. Hij vormt zich een oordeel over zijn/haar functioneren en bespreekt dit met de directie.

Verantwoording

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Zij geeft hiervoor een jaarverslag en een geïllustreerd jaarbeeld uit. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de RVVZ-fondsen Zorgverzekeraars staan onder toezicht van een onafhankelijke toetsingscommissie, bestaande uit drie externe deskundigen. Deze commissie onderzoekt of de besteding en de omvang van de financiering overeenstemmen met de afspraken die verzekeraars hebben gemaakt. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Minister van VWS en aan Zorgverzekeraars Nederland.

Deelnemersraad

Achmea Zorg
mr. W.A.J. van Duin

Stichting AGIS en OWM ANOZ Zorgverzekeringen U.A.
mw. drs. M.I. Verstappen

Stichting Gezondheidszorg Noord-Holland-Noord
drs. J.Ph.J. Stenger

CZ Actief in Gezondheid
drs. M.A.M. Leers

OWM Salland Aanvullende Verzekeringen U.A.
drs. J. de Jong

OWM Trias Aanvullende Verzekeringen U.A.
F. Holtman

OWM Ziektekostenverzekering De Friesland U.A.
Vacature

OWM Zorg en Zekerheid
A.M. van Houten, MHA

NV VGZ Zorgverzekeraar
M.J.W. Bontje

Stichting Menzis/Azivo RVVZ
mr. R.H.L.M. van Boxtel  


Meer informatie
bekijk statuten 

Bestuur

Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wordt gevormd door bestuurders van de deelnemende zorgverzekeraars en een onafhankelijk voorzitter. De leden van het bestuur zijn:

Dhr. prof. dr. P. Schnabel: voorzitter

Dhr. A.M. van Houten, MHA: penningmeester/secretaris

Dhr. drs. E.L. Hooiveld

Dhr. drs. R. Wenselaar

Mw. G.M. Fijneman

Dhr. prof. dr. A. Klink

Dhr. drs. J.G.B. de Groot

Volgens artikel 4, derde lid, van de Statuten worden de leden van het bestuur voor maximaal vier jaren benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar (artikel 4). U kunt ook de gedragscode van het bestuur en nevenfuncties van de leden bekijken.

 

Beloningsbeleid

De onafhankelijk voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden in de uitloopfase van het fonds naar rato van zijn inzet een honorarium en onkostenvergoeding van € 5.850, inclusief BTW, per jaar. De andere bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.