witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur. Het doel van de netwerken is de verbetering van de organisatie, de kwaliteit van zorg, en de begeleiding in de thuissituatie voor gezinnen met een kind met levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening in Nederland, zodat elk gezin vanaf diagnose kan rekenen op deskundige, integrale en gecoördineerde zorg. Gezien het feit dat alle partijen, betrokken bij zieke kinderen, deel uitmaken van deze Netwerken, wil het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in gezamenlijkheid met alle stakeholders uit de (medische) kindzorg in de regio’s, de doelgroep van de NIK verbreden tot gezinnen met een ernstig of chronisch ziek kind en voor gezinnen met een ZEVMB-kind (Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking). Voor deze verbreding heeft het fonds maximaal € 34.562 ter beschikking gesteld.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.