manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Natuurlijk Communiceren, een app voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies (€ 49.700)

Binnen de zorg voor kinderen met een auditieve beperking wordt momenteel gebruik gemaakt van de methode ‘Natuurlijk Communiceren’. Bij deze methode krijgen ouders psycho-educatie aangeboden over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. NSDSK heeft financiële steun gekregen voor het ontwikkelen van een app voor ouders van kinderen met een gehoorverlies, ter aanvulling op het bestaande behandelaanbod. De informatie uit de al bestaande methode ‘Natuurlijk Communiceren’ dient hiervoor als basis, ondersteund door films, geluid en animaties. De meerwaarde van de app is dat de informatie voor ouders bereikbaar is op een moment wanneer het hen uitkomt. Een bijkomend doel is het laagdrempelig kunnen betrekken van het sociale netwerk van gezinnen met een doof/slechthorend kind doordat ook zij de app kunnen gebruiken.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.