manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Participatie van kinderen in de pleegzorg: De Q-sort als tool om behoeften aan te geven (€ 49.987)

Ruim 24.500 kinderen in Nederland wonen voor korte of lange tijd in een pleeggezin of een gezinshuis. Zij komen vaak uit kwetsbare gezinnen waar mishandeling en misbruik speelde en kunnen daardoor te maken krijgen met hechtingsproblemen, gedragsproblemen en trauma-gerelateerde stress. Om kinderen die in pleeggezinnen wonen te ondersteunen in hun ontwikkeling en in het verwerken van hun trauma’s, is het belangrijk dat er aan hun behoeften tegemoet gekomen wordt. In het project ‘Behoeftenonderzoek Pleegkinderen’ heeft de Rijksuniversiteit Groningen jongeren in pleegzorg gevraagd naar hun behoeften. Om het voor alle jongeren mogelijk te maken hun behoeften te uiten, is gebruikgemaakt van een tool bestaande uit kaartjes met behoeften, die jongeren mogen rangschikken naar hun relatieve belang (de Q-sort). De behoeften op de kaartjes hebben betrekking op het pleeggezin, de biologische ouders, de jongere zelf en anderen rondom de jongere. De tool kan van grote waarde zijn voor de pleegzorgpraktijk. De kracht ligt in het feit dat kinderen zonder woorden en zonder inmenging van volwassenen kunnen aangeven wat voor hen het belangrijkst is. Het doel van het huidige project is dan ook om de Q-sort geschikt te maken als praktijktool voor kinderen tussen 8 en 18 jaar. De uiteindelijke tool moet zonder training ingezet kunnen worden door alle pleegouders en pleegzorgbegeleiders in Nederland. 

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.