cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Netwerkzorg DITSMI (€ 100.000)

DITSMI® is ontwikkeld op afdeling de Meent van GGNet voor patiënten met EPA, die langdurig in de ggz in behandeling zijn. DITSMI® is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Oftewel: Diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychiatrische aandoening. Patiënten worden multidisciplinair gediagnosticeerd, geïndiceerd en behandeld volgens de huidige professionele richtlijnen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt € 100.000 ter beschikking aan GGNet voor het opzetten van regionale netwerken waarin samen met andere zorgverleners en ondersteunende professionals volgens de methodiek met patiënten wordt gewerkt. 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.