cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Chronisch ZorgNet: gespecialiseerde zorg voor bewegen en leefstijl bij chronische aandoeningen (€ 409.407) 

Zoals bekend heeft 1 op de 2 Nederlanders minimaal één chronische aandoening; 1 op de 3 heeft er twee of meer en bijna 1 op de 5 drie of meer. Chronische ziekten hebben gemeenschappelijke risicofactoren zoals roken, ongezonde voeding en onvoldoende beweging. De meeste risicofactoren zijn volledig omkeerbaar. Het inzetten van beschikbare, bewezen effectieve beweeg- en leefstijlinterventies gebeurt echter nog onvoldoende. In 2011 is Stichting ClaudicatioNet opgestart met financiële hulp van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. In de afgelopen jaren is gerealiseerd dat patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in heel Nederland gericht verwezen worden voor bewezen beweeg- en leefstijlinterventies door gespecialiseerde zorgverleners in de eerste lijn. De geschetste problematiek bij andere chronische aandoeningen kan worden opgelost door de werkzame elementen van ClaudicatioNet uit te bouwen en toepasbaar te maken voor deze aandoeningen. Financiële steun (€ 409.407) is nu door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars toegekend om de bestaande infrastructuur van ClaudicatioNet inhoudelijk uit te breiden naar een Chronisch ZorgNet voor zowel COPD, als stabiele AP.

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.