cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Biosensoren voor iedereen (€ 180.000)

Binnen de Borginstellingen is de afgelopen vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders. Dit onderzoek wijst erop dat de hartslag en huidgeleiding een opmerkelijke stijging laten zien in de aanloop naar agressief gedrag. De Borginstellingen willen deze biosensoren in een vervolgstap voor zowel begeleiders als cliënten vrij beschikbaar en hanteerbaar maken. Hiervoor wordt een workshop ontwikkeld en vrij toegankelijke software geschreven en beschikbaar gesteld. De problematiek waar de betrokken instellingen mee te maken hebben is zwaar, voor zowel cliënten als medewerkers. Agressie-incidenten hebben weerslag op de behandeling van de cliënt die het betreft, en ook op medecliënten. Omdat bekend is dat biosensoren een voorspellende waarde kunnen hebben voor agressie en burnout, kan het beoogde project zowel de cliënten als medewerkers ten goede komen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft daarom besloten een bijdrage toe te kennen van € 180.000. 

 
Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.