cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

De PUFBRUG: Online monitoring van inhalatiemedicatie via de virtuele astmakliniek ‘Luchtbrug’ € 89.981

In 2010 kende het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toe aan het Radboudumc voor de ontwikkeling van een virtuele astmapolikliniek voor kinderen. Gebleken is dat de kwaliteit van de zorg die via de portal, de 'Luchtbrug', wordt geboden, niet onder doet voor de kwaliteit van de reguliere zorg. Tegelijkertijd zijn de kosten lager en patiënten en hun ouders zijn tevreden omdat zij minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft nu aan het Radboudumc een bijdrage toegekend van € 89.981 om de ‘Luchtbrug’ uit te breiden met een functionaliteit waarmee het gebruik van inhalatiemedicatie gemonitord kan worden. Door zogenaamde smartinhalors toe te passen kan de inname van astmamedicatie automatisch in de ‘Luchtbrug’ worden weergegeven. De gegevens zijn op deze manier voor zowel de patiënt, de ouders/verzorgers als voor het astmateam direct inzichtelijk en kunnen gebruikt worden tijdens het consult voor optimalisatie van de behandeling. 

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.