cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Verbetering en uitbreiding van de spraaktrainings-app voor parkinsonpatiënten € 224.306

Bij circa 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid omdat het spreken zachter, heser en binnensmonds wordt. Patiënten zelf zijn onvoldoende in staat dit te corrigeren. Het verslechteren van de verstaanbaarheid heeft een grote impact op de participatie in de maatschappij, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten en hun naasten. De spraakproblemen zijn te corrigeren met een logopedische behandeling: de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Ter ondersteuning van deze behandeling heeft het Radboudumc, afdeling Revalidatie, in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente de software voor een spraaktrainingsapp ontwikkeld. Dit is de zogenaamde 'PLVT-app'. Deze app ondersteunt de patiënt bij het aanleren van verstaanbaar spreken en het oefenen in de thuissituatie, doordat de app real time visuele feedback geeft over de luidheid en toonhoogte van de stem. Het Radboudumc heeft van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toegezegd gekregen van € 224.306 om de gebruiksvriendelijkheid, therapeutische mogelijkheden en monitoring van de prestaties van patiënten te verbeteren. De PLVT-app kan ook gebruikt worden door patiënten met een stem- of spraakstoornis.  

 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.