cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Video en interactieve CD-rom Dr. E. Kübler-Ross (€ 5.000,-)

De Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland (EKR) wil mensen helpen om moeilijke ervaringen zoals verlies, sterven en rouwen, een zinvolle plaats in hun leven te geven. De basis van het werk van de Stichting wordt gevormd door de ontmoetings- en rouwbegeleidingsgroepen die in een groot gedeelte van Nederland zijn opgericht. Daarnaast worden door goedgetrainde vrijwilligers jaarlijks vele symposia, worshops, cursussen en lezingen georganiseerd. Met een videofilm en een CD-rom over het leven en gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross wil de Stichting nog betere voorlichting realiseren. Het Centraal Fond geeft hiervoor een bijdrage.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.