alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Stimuleringsproject "De zorg gaat door" (€ 139.077,-)

De aanvrager, de Stichting PON Instituut in Tilburg, heeft in 2002 een verkenning uitgevoerd naar mantelzorg in intramurale voorzieningen. Het PON Instituut werpt de vraag op, op welke wijze participatiemogelijkheden van mantelzorgers geoptimaliseerd kunnen worden, zodat deze participatie leidt tot verbetering van de leefbaarheid in deeltijd- of verblijfvoorzieningen van verpleeg- of verzorgingshuizen waar hun naasten gebruik van maken.
Het doel is door de positie van deze mantelzorgers te verstevigen en te verduidelijken, een vraaggericht leef- en woonklimaat te bevorderen. Het Centraal Fonds ondersteunt dit project.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.