witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Roefeldagen Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton (€ 90.000,-)

Het Centraal Fonds gaat gedurende drie jaar een partnership aan met Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Dit Fonds organiseert al 12 jaar de zogenaamde roefeldagen. Roefelen is een kijkje nemen, snuffelen, achter de schermen van de wereld van de werkende volwassene. De roefeldag betekent voor kinderen een positieve impuls en ze kunnen zich oriënteren op hun toekomst. Kinderen komen in aanraking met allerhande beroepen waarbij ze zelf ook van alles mogen doen. Het wereldbeeld van de kinderen wordt hierdoor vergroot. Oriëntatie en ontdekkingstocht in de wereld van volwassenen waarin participatie, perspectief en integratie in de samenleving centraal staan. Jantje Beton zou graag een hogere participatiegraad van een specifieke groep kwetsbare kinderen bewerkstelligen.
Samenwerking met het Centraal Fonds is gezocht om roefelen door kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en chronisch zieke kinderen mogelijk te maken. Door te roefelen ervaren kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking dat ze tot veel in staat zijn. Dit kan hen stimuleren tot het maken van plannen voor hun toekomst. Het bewerkstelligt tevens een integratie tussen kinderen met en kinderen zonder beperkingen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.