cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ordas/Wedas: Attitudeverbetering hulpverleners bij het stellen van de donatie vraag (€ 19.688,-)

De projectgroep orgaandonatie heeft een interactieve attitudetest ontwikkeld voor orgaan- en weefseldonaties voor artsen en verpleegkundigen die met de orgaan- of weefseldonatie-vraag in aanraking kunnen komen. Het stellen van de donatievraag vergt enige aandacht en kennis van zaken over de procedure en benadering van nabestaanden. Die kennis ontbreekt in de praktijk vaak. De attitudetest Ordas/Wedas kan de lacune opvullen en een goede stroomlijning van de activiteiten van donatiefunctionarissen en donatiecommissies. Door een individuele terugkoppeling wordt onderwijs op maat aangeboden en gevonden obstakels direct bespreekbaar gemaakt en weggenomen. De aanvraag aan het Centraal Fonds is er op gericht de toepassing van de attitudetest Wedas in 36 kleinere perifere ziekenhuizen waar weefseldonatie relevant is mogelijk te maken.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.