GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Toepassing Lokale IL-Therapie (€ 12.500,-)

Het UMCU stelt dat patiënten met stadium 3 en 4 nasofarynx carcinoom na vijf jaar 8% ziektevrije overleving hebben. Men heeft bij 10 patiënten aan de standaardtherapie lokaal IL-2 therapie toegevoegd. Dat leidde tot 63% ziektevrije overleving na vijf jaar.
Tien patiënten vormen een te kleine groep om het percentage overleving na vijf jaar nauwkeurig vast te stellen. Daarom wil aanvrager 50 patiënten met stadium 3 en 4 in een multicenter trial behandelen met de standaardtherapie aangevuld met lokale IL-2 therapie.
Voor het patiëntgebonden toepassingsdeel van dit project zal het Centraal Fonds een bijdrage geven. Het project is uiteindelijk in een andere setting opgezet, waardoor het Centraal Fonds zich heeft teruggetrokken als financier van het project.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.