alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Pilot Domotica buurtzorgteam (€ 30.000,-)

In Amsterdam-Osdorp Midden Noord en Wildemanbuurt, met gemengde 60er jaren bebouwing (portiekwoningen, flats, veel huur, enige nieuwe koop appartementen, zorgwoningen voor ouderen) wil men participatie, zelfredzaamheid en gevoel van veiligheid bevorderen door slimme technische toepassingen in bestaande bouw te realiseren gekoppeld aan een bestaand zorgsteunpunt met zorgteam, die tevens zal beschikken over mobiele apparatuur met plaatsbepaling (GPS). In het gebied wonen veel ouderen en er zijn 228 aansluitingen op alarmering. Verstandelijk gehandicapten en GGZ-doelgroep kunnen in dit gebied gaan wonen dankzij deze zorginfrastructuur. Onderzocht wordt ook of woningen geschikt gemaakt kunnen worden voor rolstoelen en lichamelijk gehandicapten.
Het verbeterende aspect dat het voor de gezondheidszorg heeft is onder andere dat in de opvolging van de alarmering niet meer gezocht hoeft te worden naar een adressant die de sleutel van de desbetreffende woning heeft. Het Centraal Fonds geeft, mits de gemeente ook financieel bijdraagt, een financiële steun. Bedoeling is dat het positief effect landelijke uitrol zal versnellen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.