GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Informatieve uitgave voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen (€ 25.000,-)

Het NIBUD wil een handzaam en informatief boekje ontwikkelen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Het boekje zal informatie bieden over mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de kosten die dat met zich meebrengt, welke vergoedingen, subsidieregelingen er zijn en of er fiscale voordelen zijn. Ook wordt daarin uitvoerig ingegaan op de vraag of een vergoeding voor mantelzorgers redelijk is en hoe hoog die dan zou kunnen zijn. Het Centraal Fonds heeft besloten een gedeelte van de kosten voor haar rekening te nemen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.