cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Kwaliteitswaarborg Rouwzorg door vrijwilligers (€ 13.000,-)

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR), is onder andere opgericht met het doel vrijwilligers in de Rouwzorg te ondersteunen. Door de tijd heen is de LSR ook een direct aanspreekpunt voor nabestaanden geworden voor zowel nabestaanden met een normaal verlopend als een gecompliceerd rouwproces. Dit gebeurt door middel van het bieden van een centraal punt waar zoveel mogelijk (psychosociale) informatie op het gebied van rouw beschikbaar is. Het project "Kwaliteitswaarborg Rouwzorg door Vrijwilligers" heeft tot doel een kwaliteitssysteem voor opleiding, inter- en supervisie te ontwikkelen en te implementeren voor alle vrijwilligers in Rouwzorg in Nederland. Met dit kwaliteitssysteem kunnen zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligers zelf aan de hand van het te ontwikkelen systeem toetsen of zij de juiste scholing in huis hebben om dit waardevolle werk zorgvuldig uit te kunnen voeren. Het Centraal Fonds zal hieraan steun verlenen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.