cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

NIZW congres "Wie kiest hier eigenlijk voor werk" (€ 15.000,-)

Onder de titel "Wie kiest hier eigenlijk voor werk?" wil het NIZW in het voorjaar 2004 een congres organiseren over de beeldvorming en houding van professionals ten aanzien van arbeidsintegratie van mensen met beperkingen of chronische ziekte. Mensen met een beperking geven zelf duidelijk aan dat (betaalde) arbeid een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun kwaliteit van bestaan. Het wel of niet vinden van een geschikte baan door deze mensen is vaak afhankelijk van de kennis, visie en houding van hun begeleiders. Tijdens het congres wordt gewerkt aan een reëler beeld bij professionals van de arbeidsmogelijkheden van mensen met beperkingen. Besloten is een bijdrage ter beschikking te stellen mits de organisaties waar de doelgroep werkzaam is ook een financiële bijdrage leveren.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.