verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Nationaal Programma Kankerbestrijding (€ 33.600,-)

Het Nationaal Programma Kankerbestrijding stimuleert een ketenbrede aanpak van kankerbestrijding. Beleid dient te worden geformuleerd teneinde kankerbestrijding in al zijn facetten - van preventie, diagnostiek tot nazorg, alsmede deskundigheidbevordering, onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting - te optimaliseren.
In Nederland ontbreekt een integrale aanpak van de kankerbestrijding (preventie, zorg, onderwijs en onderzoek) op landelijk niveau. Evenmin bestaat er een overkoepelende landelijke organisatie voor de kankerbestrijding die verantwoordelijk is voor de samenhang tussen de activiteiten en prioriteiten. In het buitenland wordt die samenhang met succes bereikt door het opstellen en uitvoeren van "national cancer control plans". In Nederland zou op vergelijkbare wijze samenhang kunnen worden bevorderd, voortbouwend op reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen Europa groeit de behoefte aan samenhang op dit terrein tussen de lidstaten. Betere communicatie tussen overheden, politici en artsen, alsmede benchmarking kunnen de kwaliteit verhogen en kosten besparen.
Het Centraal Fonds zal dit project met een financiële bijdrage steunen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.