cure1

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Budget volledig besteed

Het budget van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is na 20 jaar begin 2019 volledig tot besteding gekomen. Informatie over gesteunde projecten vindt u hier. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Lessen voor de toekomstkaft publicatie

Ter gelegenheid van de laatste bestedingen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is de publicatie '20 jaar innovatie in de zorg: Lessen voor de toekomst' verschenen. In de publicatie zijn de belangrijkste lessen samengevat die projectleiders voor het van de grond krijgen van innovaties in de zorg willen meegeven. Ook komen de bestuurders van het fonds aan het woord over hun visie op de toekomst van innovatie in de gezondheidszorg. U kunt de publicatie hier downloaden.

De publicatie is in beperkte oplage gedrukt. Mocht u een gedrukt exemplaar willen ontvangen, mailt u dan naar info@innovatiefondszorgverzekeraars.nl.

Historie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zet het werk voort van de in 1999 opgerichte Stichting Centraal Fonds RVVZ. Hij beheert en besteedt de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven. Deze van oorsprong particuliere ziekenfondsverzekering was bedoeld voor minder draagkrachtigen. De verzekering voorzag in de zorg voor personen die niet in dienstverband werkzaam waren. Nadat de overheid had geregeld dat er een financieel toegankelijke particuliere standaardverzekering in de wet was gewaarborgd, werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven.

Zorgverzekeraars horen in het algemeen een reserve aan te houden om hun solvabiliteit te garanderen. Dat was ook het geval bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Bij de opheffing van de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1986 zijn deze reserves goed beheerd. Dankzij jarenlange belegging groeiden de reserves uit tot een bedrag van 300 miljoen euro. In 1999 is in een convenant vastgelegd de reserves in 20 jaar tijd af te bouwen. Over de besteding van de reserves hebben de zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt. Een kwart van het jaarlijkse bedrag (5 miljoen euro), wordt beheerd en uitgegeven door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Dit geld is bestemd voor projecten die zorgvernieuwend zijn, het welzijn van de patiƫnt bevorderen of de effectiviteit van de gezondheidszorg stimuleren. De rest van de jaarlijks te besteden reserves, ruim 15 miljoen euro, geven de desbetreffende zorgverzekeraars via hun RVVZ-fondsen voornamelijk uit in hun oorspronkelijke werkgebied.

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.