niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ondersteuning voor LVB-jongeren met psychische problemen die 18 jaar worden

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft financiële steun aan het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor het ontwikkelen van de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden. Elk jaar worden ongeveer 6.000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden als werk, school en dergelijke. Maar in hun ontwikkeling zijn ze vaak niet ouder dan een jaar of 12-13, en zijn ze nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan. Voor deze groep is ondersteuning bij de veranderingen die plaatsvinden als zij 18 worden, daarom cruciaal. Om LVB-jongeren de meest optimale professionele ondersteuning te bieden, ontwikkelt Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met input van LVB-jongeren, ouders en experts, de nieuwe functie ‘transitiecoach LVB’, inclusief een e-learningmodule. De transitiecoach bereidt jongeren en ouders geleidelijk voor op de veranderingen in het leven en de zorg en betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover. Op die manier beoogt Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie barrières op het gebied van werk, school, vrijetijdsbesteding, en wonen en zorg te verkleinen en de participatie en zelfredzaamheid van LVB-jongeren te bevorderen. 

In haar eerste vergadering van 2017 heeft het bestuur daarnaast bijdragen toegekend voor projecten gericht op ondersteuning van COPD-patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, het mogelijk maken van therapie op maat bij kinderen met Juveniele Dermatomyositis en een klinisch onderzoek naar de toegevoegde waarde van de flowdiverter bij de behandeling van hersenaneurysmata. Een overzicht van alle in 2017 gedane toekenningen kunt u hier bekijken.  

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.