cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Veelgestelde vragen

Ons project is officieel gestart. Waarom hebben wij de eerste betaling nog niet ontvangen?

De voorschotten worden steeds na een schriftelijk verzoek (per email) daartoe van u overgemaakt.

Is er een model voor de tussen- en eindrapportages?

Wij hanteren geen vast format voor de voortgangs- en eindrapportages. De voortgangsrapportage geeft in het kort een verslag over de afgelopen project periode, hoe de uitvoering is verlopen, welke knelpunten u bent tegengekomen en of de uitvoering nog op schema loopt. De eindrapportage geeft in het kort een verslag over de hele projectperiode, hoe is gestart, hoe de uitvoering is verlopen, of en hoe knelpunten zijn overwonnen, hoe groot een eventuele uitlooptijd was en of het eindresultaat in overeenstemming is met wat ten tijde van de aanvraag was beoogd. 

Is een controleverklaring van de accountant altijd nodig?

Boven de € 50.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. Bij bedragen tussen € 25.000 en € 50.000 kan een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevraagd worden. Gaat het om kleinere bedragen dan kan volstaan worden met een financiële verantwoording over de gemaakte kosten en overleggen van originele bewijzen daarvan.

Is er een model voor de controleverklaring?

Hier kunt u een model controleverklaring downloaden.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.