niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Na de toekenning

Overeenkomst

Als uw aanvraag wordt toegekend, dan dient u akkoord te gaan met specifieke en algemene voorwaarden. De toekenning is altijd inclusief eventuele BTW. De toekenning is pas definitief als wij de bijlage bij de toekenningsbrief ondertekend retour hebben ontvangen.

Zodra wij vernomen hebben dat de hele financiering rond is en wij een concretisering van de opzet en tijdsplanning hebben ontvangen, stellen wij een betalingsschema van onze toekenning op. Hierna kunt u starten met het project en een verzoek indienen voor de eerste betaling.

Betaling voorschotten

Betaling van de toegekende bijdrage vindt plaats via voorschotten. De voorschotten zullen steeds na een schriftelijk verzoek (per email) daartoe van u worden overgemaakt, mits de voortgang ons inziens voldoende is. De laatste 10% wordt uitgekeerd nadat het project is afgerond en de inhoudelijke en financiële verantwoording is goedgekeurd. 

Wij hanteren geen vast format voor de voortgangs- en eindrapportages. Wat wij verwachten is dat de eindrapportage in het kort een verslag geeft over de hele projectperiode: hoe er is gestart, hoe de uitvoering is verlopen, of en hoe knelpunten zijn overwonnen, hoe groot een eventuele uitlooptijd was en of het eindresultaat in overeenstemming is met wat ten tijde van de aanvraag is beoogd.

Afronding

Nadat de inhoudelijke en financiële eindverantwoording zijn goedgekeurd, wordt de bij wijze van voorschot verleende bijdrage omgezet in een definitieve bijdrage en kunt u om de laatste 10% van de bijdrage vragen. Niet bestede middelen dienen te worden teruggestort. Een controleverklaring van een onafhankelijk accountant is verplicht voor de verantwoording van bijdragen van € 50.000 of meer. Hier kunt u een model controleverklaring downloaden. 

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.