cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

De beoordeling

Voldoet het verzoek om een financiële bijdrage aan de gestelde criteria dan wordt deze, afhankelijk van het gevraagde bedrag, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur of de kleine commissie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 

> € 50.000 behandeling in bestuur:

Het bestuur let op de kwaliteit en de haalbaarheid van een project, de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van het fonds, alsmede de jaarthema's. Ook wordt gekeken naar financiële middelen van de aanvragers.

Het bestuur komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. De tijd tussen de officiële aanmelding en de beslissing van het bestuur kan daardoor soms meer dan 4 maanden in beslag nemen.

< € 50.000 behandeling in kleine commissie:

Aanvragen onder € 50.000 worden in een kleine commissie behandeld (bestaande uit de voorzitter van het bestuur en de directeur van het fonds).

De tijd tussen de officiële aanmelding en de beslissing van de kleine commissie varieert van 2 tot 3 maanden.

NB: Het project komt niet automatisch in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke financiering als het verzoek om een financiële bijdrage voldoet aan de gestelde criteria.

banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.