cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Netwerkzorg DITSMI (€ 100.000)

DITSMI® is ontwikkeld op afdeling de Meent van GGNet voor patiënten met EPA, die langdurig in de ggz in behandeling zijn. DITSMI® is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Oftewel: Diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychiatrische aandoening. Patiënten worden multidisciplinair gediagnosticeerd, geïndiceerd en behandeld volgens de huidige professionele richtlijnen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt € 100.000 ter beschikking aan GGNet voor het opzetten van regionale netwerken waarin samen met andere zorgverleners en ondersteunende professionals volgens de methodiek met patiënten wordt gewerkt. 

banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.