witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Refugee Care[e]Education € 25.000

HealtheFoundation wil een blended-learning nascholingsprogramma realiseren voor huisartsen en praktijkondersteuners (POHs) om de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers, met name uit Syrië en Eritrea, te optimaliseren. Naast screening is kennis van gezondheidsproblemen in het land van herkomst, als ook gedurende de reis, het eerste verblijf en de gevolgen van aanpassing aan  Nederland, nodig om hen van goede hulp te kunnen voorzien. Daarnaast is kennis nodig van de bestaande ketenzorg om hen zo nodig snel naar de juiste hulpverlening te kunnen verwijzen.
Het is aannemelijk dat zorgprofessionals ondersteuning kunnen gebruiken in het verlenen van zorg voor de doelgroepen waar het project zich op richt. De kans is groot dat er, ook op de langere termijn, onderbehandeling optreedt bij deze doelgroepen. Betere toerusting van zorgprofessionals kan ertoe bijdragen dat deze onderbehandeling wordt voorkomen. Het Innovatiefonds heeft een bijdrage toegekend van maximaal € 25.000,-.

jaarverslag 2016 klein

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.