cure4.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Aanvragen toegekend in 2018

Toediening van stikstofmonoxide in de hartlongmachine bij kinderen met congenitale hartafwijkingen € 44.270

Jaarlijks worden er in Nederland 1.300-1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Veel van deze kinderen moeten een operatie ondergaan. Tijdens de operatie is een hartlongmachine (HLM) nodig die de functie van hart en longen tijdelijk overneemt.

PPI Shine again € 48.178

IJzerstapeling is een onderschat probleem bij patiënten met erfelijke vormen van bloedarmoede die geen frequente bloedtransfusies nodig hebben. IJzerstapeling vindt plaats in onder meer de lever, het hart en endocriene organen, met dysfunctie tot gevolg.

Bordspel 'Een Steekje Los?' € 40.000

In 2010 is het bordspel 'Een Steekje Los?' ontwikkeld: een bordspel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het spel is in de jaren daarna doorontwikkeld, uitgebreid en wordt breed ingezet voor diverse doelgroepen, in Nederland en in België.

Chirurgische behandeling op maat na voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met borstkanker € 287.423

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland met gemiddeld zo'n 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Chemotherapie maakt onderdeel uit van de behandeling bij ongeveer 60% van de patiënten. Tegenwoordig wordt steeds vaker gestart met chemotherapie en volgt de operatie pas daarna.

De PUFBRUG: Online monitoring van inhalatiemedicatie via de virtuele astmakliniek ‘Luchtbrug’ € 89.981

In 2010 kende het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toe aan het Radboudumc voor de ontwikkeling van een virtuele astmapolikliniek voor kinderen. Gebleken is dat de kwaliteit van de zorg die via de portal, de 'Luchtbrug', wordt geboden, niet onder doet voor de kwaliteit van de reguliere zorg.

Revalidatie van visuele velddefecten na een beroerte door middel van Virtual Reality visuele training € 82.760

Hemianopsie is de officiële benaming voor halfzijdige blindheid. Bij circa 30% van de 41.000 patiënten die jaarlijks getroffen worden door een beroerte (CVA) treedt hemianopsie op, met als gevolg beperking van mobiliteit (verlies rijbewijs) en beperkingen bij het lezen, bij media-gebruik en in het sociale verkeer.

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik € 85.000

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. Wat opvalt is dat als de kant van het slachtoffer wordt belicht, er juist weinig oog is voor mensen met een beperking, terwijl, volgens de Vereniging LFB, deze mensen zeer goed in staat zijn over hun ervaringen te vertellen.
 

Verbetering en uitbreiding van de spraaktrainings-app voor parkinsonpatiënten € 224.306

Bij circa 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid omdat het spreken zachter, heser en binnensmonds wordt. Patiënten zelf zijn onvoldoende in staat dit te corrigeren. Het verslechteren van de verstaanbaarheid heeft een grote impact op de participatie in de maatschappij, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten en hun naasten.
 

Arabische vertaling Steffie Naar je huisarts € 5.750

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben hun klachten goed in te schatten. Soms leidt dat ertoe dat ze te vaak of te snel naar de huisarts gaan of dat ze juist te laat gaan.

Onderzoek naar effectiviteit en kosten-effectiviteit van epilepsie

hulphonden € 31.770 

Epilepsiehulphonden komen conform de zorgverzekeringswet momenteel niet in aanmerking voor vergoeding. Naar aanleiding van kamervragen die gesteld zijn tussen 2007 en 2017, heeft het Ministerie van VWS ZonMw verzocht om een studie naar de effectiviteit van epilepsiehonden uit te laten voeren op grond waarvan opname in de basisverzekering  kan worden overwogen.

Project ASPECT: anesthesiologische Specialisatie ECT € 18.000

De behandeling elektroconvulsieve therapie (ECT) kan levensreddend zijn voor mensen met een depressie of een kwaadaardig katatoon of geneesmiddelenreactie syndroom.

Het Andere Gedicht 2017/2018 € 4.000

Special Arts stimuleert mensen met een beperking kunstzinnig bezig te zijn zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Met een landelijke poëziewedstrijd worden mensen met een verstandelijke beperking uitgedaagd om uiting te geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld.

jaarverslag 2016 klein

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.