cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Aanvragen toegekend in 2018

Perifere zenuwdecompressie als chirurgische behandeling van migraine (€ 112.599)

In 2000 is er een sterke correlatie ontdekt tussen het verwijderen van een van de fronsspieren van de wenkbrauw en een significante verbetering (zelfs verdwijnen) van de klachten bij migraine.

Online aanbod voor Volwassen Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen (KOPP/KVO) (€ 142.407)

Het Trimbos-instituut heeft € 142.407 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor het verkleinen van het risico op psychische problemen bij volwassen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, danwel het verbeteren van het herstel van klachten indien zij al psychische problemen hebben ontwikkeld.

‘Als hij maar gelukkig is’, Landelijke Zorgstandaard Psychosociale Zorg in de kinderrevalidatie (€ 152.700)

Het bovengenoemde project heeft tot doel de psychosociale zorg voor kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien, structureel te verbeteren.

Nationaal expertisecentrum perioperatieve allergische reacties (€ 96.526)

Daar waar bij 1 op de 3 patiënten rekening wordt gehouden met een mogelijke perioperatieve allergie, is er slechts bij 1 op 5.000 tot 1 op 10.000 patiënten daadwerkelijk sprake van een allergie.

Chronisch ZorgNet: gespecialiseerde zorg voor bewegen en leefstijl bij chronische aandoeningen (€ 409.407) 

Zoals bekend heeft 1 op de 2 Nederlanders minimaal één chronische aandoening; 1 op de 3 heeft er twee of meer en bijna 1 op de 5 drie of meer.

Aanpak van overbehandeling met bloeddrukverlagers bij ouderen via een elektronische beslisregel (€ 193.930) 

Bloeddrukverlagers verminderen hart- en vaatziekten. Het bewijs hiervoor is zwakker voor kwetsbare ouderen.

HandApp: verbetering meetbaarheid van uitkomsten bij patiënten met aandoeningen van hand en pols (€ 184.922)

Diakonessenhuis Utrecht heeft € 184.922 van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars toegekend gekregen voor het implementeren van de HandApp, een mobiele applicatie met digitale meethandschoen, om de kwaliteit, transparantie en efficiëntie van zorg voor patiënten met hand- en polsaandoeningen te verbeteren.

Vermijden van over- en onderbehandeling door optimalisatie van de timing van cortisolbehandeling (€ 99.100)

Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren ziekte van de bijnier, die veroorzaakt wordt door een tekort van het enzym 21-hydroxylase, nodig voor de productie van hormonen.

Betere zorg met de Wondzorg app na plaatsing van een gewrichtsprothese (€ 148.528)

Een wondinfectie na plaatsing van een gewrichtsprothese is een ernstige complicatie (incidentie ongeveer 3% bij jaarlijks >66.000 knie- en heupprotheseplaatsingen in Nederland).

Benaderen familieleden bij erfelijke aanleg voor kanker: proactief en op maat (€ 83.920)

In 5-10% van de gevallen wordt kanker veroorzaakt door een aantoonbare erfelijke aanleg. Als uit DNA-onderzoek blijkt dat een kankerpatiënt een erfelijke aanleg heeft, hebben naaste familieleden 50% kans op deze erfelijke aanleg.

VRiend of Vijand € 32.228 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp wil een VirtualReality(VR)-weerbaarheidstraining ontwikkelen, inclusief trainershandleiding, voor meisjes vanaf 13 jaar die (vermoedelijk) in een misbruikrelatie terecht zijn gekomen, te maken hebben (gehad) met mensenhandel en/of seksueel traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Integratie van GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; een gezamenlijk zorgaanbod (€ 264.046)

Met het project ‘Integratie van GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; een gezamenlijk zorgaanbod’ wil het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en psychische- of gedragsstoornissen, verbeteren.

Biosensoren voor iedereen (€ 180.000)

Binnen de Borginstellingen is de afgelopen vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

MIND Young Academy (€ 252.400)

Om psychische problemen bespreekbaar te maken en klachten in een vroegtijdig stadium te signaleren en te normaliseren, heeft MIND de MIND Young Academy (MYA) ontwikkeld.

Luchtbrug – Go with the flow! (€ 78.000)

In maart 2018 heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toegekend voor de koppeling van zogenaamde ‘smart inhalers’ aan de virtuele astmapolikliniek Luchtbrug.

LEARNS (€ 70.087)

De LEARNS-studie doet onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van levamisol als toevoeging op de standaardbehandeling van een eerste episode idiopathisch nefrotisch syndroom (INS) met corticosteroïden bij kinderen van 2-16 jaar.

Voorkomen van onder- of overbehandeling van patiënten met sepsis op de spoedeisende hulp (€ 164.146)

Sepsis is een levensbedreigende, gegeneraliseerde ontstekingsreactie, veroorzaakt door infecties. In Nederland worden jaarlijks 13.000 patiënten met sepsis opgenomen, waarvan er 3.500 overlijden.

Implementatie van patiënt-gerapporteerde (PRO) monitoring van bijwerkingen en therapietrouw van systematische behandeling (€ 280.820)

Jaarlijks worden ongeveer 12.500 patiënten met longkanker gediagnosticeerd. Hiervan krijgt 80% systemische behandelding en/of radiotherapie. Deze patiënten ondervinden veel bijwerkingen op korte en lange termijn die de kwaliteit van leven ernstig kunnen beperken.

Palliatieve behandeling van COPD: Oplioïden voor refractaire dyspnoe (€ 397.281)

In de palliatieve fase bij mensen met COPD is de behandeling van refractaire dyspnoe (ernstige kortademigheid) met opioïden ondergewaardeerd en wordt deze te weinig uitgevoerd.

Greater Occipital Nerve (GON)-injectie voor een snelle en veilige behandeling van clusterhoofdpijn (€ 50.000)

Clusterhoofdpijn heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Verapamil is het middel van eerste keus om aanvallen te voorkomen, maar heeft aanzienlijke bijwerkingen, waaronder mogelijk fatale hartritmestoornissen.

Mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten adequaat geïnformeerd en ondersteund  (€ 110.000)

De situatie van jonge mensen met dementie en hun naasten is veelal schrijnend. Het duurt vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld en doordat deze mensen vaak nog werken en thuiswonende kinderen hebben, lopen zij tegen specifieke problemen aan.

Join us versterken € 5.000

Stichting Join us heeft tot doel de eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Dit bereikt de stichting door activiteiten te organiseren waar jongeren samen komen en leren meer sociaal redzaam te worden.

Kwaliteitsimpuls Zorg voor Kwetsbaren Binnenland Suriname € 15.000 

De gezondheidszorg in het binnenland van Suriname is van onvoldoende kwaliteit. De binnenlandbewoners, zoals de Marrons, krijgen bij lange na niet de zorg die wordt geleverd aan de bewoners in de kuststreken van Suriname.

Actualisatie huisartsenbrochure € 3.000 

Contactgroep Marfan heeft eerder in samenwerking met de VSOP en het NHG en met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een huisartsbrochure samengesteld over het Marfansyndroom.

Toediening van stikstofmonoxide in de hartlongmachine bij kinderen met congenitale hartafwijkingen € 44.270

Jaarlijks worden er in Nederland 1.300-1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Veel van deze kinderen moeten een operatie ondergaan. Tijdens de operatie is een hartlongmachine (HLM) nodig die de functie van hart en longen tijdelijk overneemt.

PPI Shine again € 48.178

IJzerstapeling is een onderschat probleem bij patiënten met erfelijke vormen van bloedarmoede die geen frequente bloedtransfusies nodig hebben. IJzerstapeling vindt plaats in onder meer de lever, het hart en endocriene organen, met dysfunctie tot gevolg.

Bordspel 'Een Steekje Los?' € 40.000

In 2010 is het bordspel 'Een Steekje Los?' ontwikkeld: een bordspel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het spel is in de jaren daarna doorontwikkeld, uitgebreid en wordt breed ingezet voor diverse doelgroepen, in Nederland en in België.

Chirurgische behandeling op maat na voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met borstkanker € 287.423

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland met gemiddeld zo'n 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Chemotherapie maakt onderdeel uit van de behandeling bij ongeveer 60% van de patiënten. Tegenwoordig wordt steeds vaker gestart met chemotherapie en volgt de operatie pas daarna.

De PUFBRUG: Online monitoring van inhalatiemedicatie via de virtuele astmakliniek ‘Luchtbrug’ € 89.981

In 2010 kende het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toe aan het Radboudumc voor de ontwikkeling van een virtuele astmapolikliniek voor kinderen. Gebleken is dat de kwaliteit van de zorg die via de portal, de 'Luchtbrug', wordt geboden, niet onder doet voor de kwaliteit van de reguliere zorg.

Revalidatie van visuele velddefecten na een beroerte door middel van Virtual Reality visuele training € 82.760

Hemianopsie is de officiële benaming voor halfzijdige blindheid. Bij circa 30% van de 41.000 patiënten die jaarlijks getroffen worden door een beroerte (CVA) treedt hemianopsie op, met als gevolg beperking van mobiliteit (verlies rijbewijs) en beperkingen bij het lezen, bij media-gebruik en in het sociale verkeer.

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik € 85.000

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. Wat opvalt is dat als de kant van het slachtoffer wordt belicht, er juist weinig oog is voor mensen met een beperking, terwijl, volgens de Vereniging LFB, deze mensen zeer goed in staat zijn over hun ervaringen te vertellen.

 

Verbetering en uitbreiding van de spraaktrainings-app voor parkinsonpatiënten € 224.306

Bij circa 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid omdat het spreken zachter, heser en binnensmonds wordt. Patiënten zelf zijn onvoldoende in staat dit te corrigeren. Het verslechteren van de verstaanbaarheid heeft een grote impact op de participatie in de maatschappij, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten en hun naasten.
 

Arabische vertaling Steffie Naar je huisarts € 5.750

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben hun klachten goed in te schatten. Soms leidt dat ertoe dat ze te vaak of te snel naar de huisarts gaan of dat ze juist te laat gaan.

Onderzoek naar effectiviteit en kosten-effectiviteit van epilepsie hulphonden € 31.770 

Epilepsiehulphonden komen conform de zorgverzekeringswet momenteel niet in aanmerking voor vergoeding. Naar aanleiding van kamervragen die gesteld zijn tussen 2007 en 2017, heeft het Ministerie van VWS ZonMw verzocht om een studie naar de effectiviteit van epilepsiehonden uit te laten voeren op grond waarvan opname in de basisverzekering  kan worden overwogen.

Arabische vertaling Steffie Naar je huisarts € 5.750

De behandeling elektroconvulsieve therapie (ECT) kan levensreddend zijn voor mensen met een depressie of een kwaadaardig katatoon of geneesmiddelenreactie syndroom.

Het Andere Gedicht 2017/2018 € 4.000

Special Arts stimuleert mensen met een beperking kunstzinnig bezig te zijn zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Met een landelijke poëziewedstrijd worden mensen met een verstandelijke beperking uitgedaagd om uiting te geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld.

banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.