witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Gehonoreerde projecten 2017

Versterking van samenwerking met de Medische Zending en de Stichting Bonema deel 2 (€ 5.000)

De Stichting Bonama biedt thuiszorg aan bewoners in 12 dorpen gelegen aan de boven Suriname rivier in Suriname. De stichting heeft in deze dorpen dorpsgezondheidswerkers geworven en opgeleid om bewoners te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.

Disseminatie BIBHEP-programma (€ 34.304)

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) werkt samen met Liverdoc en het Erasmus MC aan de laatste fase van het landelijke BIBHEP-programma (gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars).

Denkhulp Vrouw-Man Transgenders (€ 14.000)

Met het project ‘Denkhulp Vrouw-Man Transgenders’ wil het VUmc een digitale Denkhulp ontwikkelen die cliënten (vrouw-naar-man transgenders) kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij chirurgisch behandeld willen en kunnen worden in het medische transitietraject van vrouw naar man.

Informatie voor ouders over het Nefrotisch Syndroom (NS) bij kinderen; Patiëntenversie van de Zorgstandaard (€ 21.480)

Nierpatiënten Vereniging Nederland beoogt met de door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ter beschikking gestelde bijdrage (in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)) om voor patiënten, aanstaande zorgverleners en ouders een vertaling van de Zorgstandaard NS te ontwikkelen die volledig is toegespitst op de zorg voor kinderen met NS.

Gezondheid voor moeder en kind in Kenia (€ 37.500) 

Stichting Dorcas heeft een bijdrage gekregen voor een project dat wordt uitgevoerd in Loitokitok in Kenia. Moeders en kinderen in die regio krijgen vaak te maken met gezondheidsproblemen en relatief veel moeders en kinderen sterven jong.

Op weg naar integrale zorg & ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening en het gezin (€ 22.360)

Voor de ontwikkeling en proefimplementatie van een tool met handvatten voor de organisatie van integrale zorg en ondersteuning aan kinderen met een chronische aandoening en het gezin, heeft Vilans € 22.360 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

6e Nederlandse Lipoedeemdag (€ 2.800)

De doelstelling van de Stichting Nederlandse Lipoedeemdag is om regionaal, nationaal en internationaal meer bekendheid te genereren voor de aandoening lipoedeem door middel van het organiseren van een (twee) jaarlijks terugkerend symposium.

De NOVO Studie: Nieuwe Onderzoekstechniek voor Vrouwen met pijn Op de borst (€ 25.000)

De NOVO Studie is een onderzoek naar betere opsporing van hart- en vaatziekten bij vrouwen. In een eerste fase wordt een groep vrouwen samengesteld die aan het uiteindelijke onderzoek deel kunnen nemen.

Douche-brancard (€ 4.750)

De Stichting Ambulance Wens draait op een groep van 200 medisch geschoolde vrijwilligers en organiseert vervoer in speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Ouders; ervaren en deskundig (€ 5.000)

Stichting Ovaal wil een training ervaringsdeskundigheid ontwikkelen voor ouders van zorgintensieve kinderen.

Optimalisatie van de landelijke hielprikscreening op adrenogenitaal syndroom (AGS) (€ 26.250)

In Nederland wordt sinds het jaar 2000 gescreend op AGS door het bepalen van 17-hydroxyprogesteron (17-OHP) in hielprikbloed. Er is hierbij sprake van relatief veel fout-positieve uitslagen, die leiden tot onrust en onnodige aanvullende diagnostiek.

Ik heb COPD, wat kan ik doen? Ondersteunen van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (€ 125.000)

Longfonds en Stichting Pharos hebben samen met NHG/CAHAG en V&VN tot doel gesteld om COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij beter begrip van en goed omgaan met hun ziekte.

Flowdiverter behandeling van hersenaneurysmata (€ 192.488)

Een hersenaneurysma is een zwakke plek in een bloedvat aan de basis van de hersenen die een hersenbloeding kan geven, veelal met blijvend letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

De transitiecoach LVB: Ondersteuning voor licht verstandelijk beperkte jongeren die 18 jaar worden (€ 98.416)

Elk jaar worden ongeveer 6.000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden als werk, school etc.

Therapie op maat voor Juveniele Dermatomyositis (€ 211.513)

Juveniele Dermatomyositis (JDM) is een zeldzame, ernstige, chronische ontstekingsziekte van de spieren en de huid die optreedt bij kinderen.

St. Martin's Home: shower chairs and shower trolleys (€ 8.500)

Bij St. Martin’s Home op Sint Maarten verblijven circa 65 cliënten, die door 35 personeelsleden worden verzorgd. Veel van de cliënten kunnen niet zelfstandig staan en/of lopen en worden in bed gewassen. Om het welzijn van de cliënten te verbeteren wil men dat zij beter en vaker gewassen kunnen worden. 

Stichting Q-Support: Borging beweegprogramma Q-koorts (€ 48.775)

Eind 2014 startte fysiotherapiepraktijk Schaijk in samenwerking met Q-Support en het Radboudumc met een specialistisch beweegprogramma voor Q-koortspatiënten. Vanaf de start van het beweegprogramma zijn de effecten ervan elke 13 weken in kaart gebracht.

WKZ/UMC Utrecht: Vitamine K-status bij kinderen met Osteogenesis Imperfecta  (€ 22.620)

Osteogenesis Imperfecta (O.I.) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening waardoor de botten zwakker zijn, makkelijker breken en/of een andere vorm krijgen. De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase.

FotoJV2015website

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.