cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Zelfmanagement incontinentie (€ 75.000,-)

In Nederland hebben naar schatting ruim 800.000 volwassenen problemen met continentie. Het overgrote deel heeft te maken met urine-incontinentie. Deze problemen leiden vaak tot afname van kwaliteit van leven door onder andere schaamte, depressie en beperkingen in de mobiliteit, fysiek functioneren en maatschappelijke participatie. Minder dan een derde van de mensen met incontinentie zoekt hulp. Redenen hiervoor zijn dat het een taboe is en behandelmogelijkheden onbekend zijn. Hoofdknelpunten ten aanzien van het zorgproces zijn:

  • gebrek aan onafhankelijke informatie aan de patiënt;
  • gebrek aan tijd en specifieke kennis bij de huisarts;
  • extramuraal is weinig informatie beschikbaar voor de incontinentieverpleegkundige;
  • hoogdrempelige toegang tot incontinentiezorg.

Met het projectplan Zelfmanagement incontinentie wil Vilans (voorheen KITZZ) in samenwerking met de Stichting Bekkenbodem Patiënten en de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (afdeling Continentie), een via de website te ontsluiten zelfmanagementprogramma incontinentie (zowel voor urine als ontlasting) ontwikkelen, die een oplossing biedt voor de eerste 4 hiervoor genoemde knelpunten. Het Centraal Fonds stelt hiervoor € 75.000,- ter beschikking.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.