niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Diagnose en interventies van 9 t/m 18 jarigen met depressie (€ 210.000,-)

TNO Kwaliteit van Leven wil een project realiseren dat beoogt depressies en angsten bij kinderen van 9 - 18 jaar op te sporen en deze kinderen zo nodig te verwijzen naar een effectieve behandeling. Het gaat er daarnaast om inzicht te krijgen in het ontstaan van angst en depressie. Dit is nog niet eerder onderzocht bij kinderen en jeugdigen, en ook niet in relatie tot de ontwikkeling van angst. Het onderdeel waarvoor bij het Centraal Fonds financiering wordt gevraagd maakt deel uit van een groter geheel. Voor het onderzoeksdeel is financiering gevraagd bij ZonMw (€ 676.500,-).
De looptijd van het project bedraagt 4 jaar. Aan het Centraal Fonds wordt gevraagd € 210.000,- bij te dragen, mits ZonMw de aanvraag ook honoreert.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.