witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Interactieve online cursus Mymigraine.nl (€ 278.950,-)

De Disciplinegroep Klinische en Gezondheidspsychologie & Ambulatorium FSW van de Universiteit Utrecht stelt een project voor dat is gericht op de ontwikkeling en het op uitvoerbaarheid en bruikbaarheid uittesten van een interactieve online cursus gericht op de gedragspreventie van migraine-aanvallen. De werktitel is mymigraine.nl.
De internetcursus wordt geënt op een bestaande zelfmanagementtraining voor kleine groepen. Daarnaast wordt een mobiele internetapplicatie ontwikkeld ter ondersteuning van de zelfmanagementtraining.
De uiteindelijke doelstelling van het project is om met behulp van deze cursus meer migrainepatiënten te bereiken dan nu het geval is, en hen kostenefficiënte hulp te bieden waarin de patiënt zelf - en patiënten onderling - aan het roer staan van de interventie en deze in eigen tijd en tempo en op eigen plaats kunnen uitvoeren. Professionele betrokkenheid en inbreng zijn daarbij van groot belang met betrekking tot selectie aan de poort, achterwacht tijdens de cursus en, indien nodig, doorverwijzing.
De looptijd van het project bedraagt 1,5 jaar. De aanvraag wordt gehonoreerd met een bedrag van maximaal € 278.950,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.