cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Eigen Krachtconferenties ter voorkoming van zelfbeschadiging (€ 52.800,-)

De Stichting Eigen Kracht Centrale vraagt een eenmalige bijdrage voor het organiseren, uitvoeren, evalueren en implementeren van Eigen Krachtconferenties voor jongeren en (jong)volwassenen die zichzelf verwonden, en hun betrokkenen. In dit project wordt nauw samengewerkt met de enige organisatie voor en door mensen die zich zelf beschadigen de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (hierna LSZ).
Uit ervaringen en onderzoek van de LSZ blijkt dat mensen die zichzelf op latere leeftijd nog steeds beschadigen, in hun jeugd of volwassenheid niet de goede hulp hebben gekregen. Daarom is het belangrijk dat mensen op de juiste leeftijd de juiste hulp krijgen om verdere escalatie te voorkomen. Jongeren bezitten de kracht en mentale souplesse om in betrekkelijk korte tijd de wissels van hun leven om te zetten. Het doel van het project is 15 Eigen Krachtconferenties uit te voeren en daarna het aantal uit te breiden door overdracht aan de reguliere zorg.
Het Centraal Fonds stelt hiervoor maximaal (inclusief eventuele BTW) € 52.800,- ter beschikking.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.