cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Gemeenschappelijk Medisch Consult (€ 205.000,-)

Het CBO verzoekt om financiële steun om op basis van de Doorbraakmethode de invoering van het voorbeeldproject Gemeenschappelijk Medisch Consult (GMC) in een stroomversnelling te krijgen.
In een GMC ondergaan 10 à 15 patiënten (al dan niet met hun naaste) tegelijkertijd een medisch consult met hun eigen arts met het doel ook van elkaar te leren. Deze zogeheten peer-to-peer informatie-uitwisseling en ondersteuning staan momenteel erg in de belangstelling vanwege de erkende meerwaarde van gedeelde patiëntenervaringen bij de bevordering van zelfzorg en autonomie. In principe kan het GMC voor alle vormen van medisch consultatie worden toegepast.
In dit project wordt de aandacht gericht op chronisch zieken. Nagegaan zal worden of ook chronische psychische klachten als depressie zich voor GMC lenen. Het CBO wil in samenwerking met het Nivel (voor de evaluatie en rapportage) een vergelijking maken van het hulpverleningsproces en de uitkomsten van GMCs ten opzichte van individuele medische consulten bij dezelfde patiëntenpopulatie en dezelfde artsen. De projectduur is 1,5 jaar. Het Centraal Fonds RVVZ heeft voor dit project € 205.000,- gereserveerd.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.