manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Project Beslan - Noord 0ssetië (€ 65.000,-)

In 2006 heeft ons Fonds een project van de War Trauma Foundation ondersteund dat als doelstelling had psychosociale zorg te verlenen aan de getraumatiseerde kinderen en volwassenen in Beslan en omgeving. De daarvoor ontwikkelde training heeft tot doel de deskundigheid van onderwijzers en ouders op het gebied van ondersteuning aan getraumatiseerde kinderen, te bevorderen en te helpen het trauma te verwerken. Dit project wordt dit voorjaar afgerond. Het project is zeer succesvol verlopen. Het heeft tegelijkertijd duidelijk gemaakt hoe hoog de nood is en dat toch nog maar een klein gedeelte van de kinderen en volwassenen bereikt is. Vandaar dat op de War Trauma Foundation een dringend beroep is gedaan de training in traumabehandeling (voor leerkrachten en hulpverleners) nog een jaar voort te zetten. De War Trauma Foundation heeft zelf geen middelen en daarom het Centraal Fonds om steun gevraagd. Het Centraal Fonds zal voor een betere continuïteitsgarantie € 65.000,- ter beschikking stellen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.