GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Patiëntenversie multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (€ 20.000,-)

Het Trimbos-instituut wil een patiëntenversie van de evidence based multidisciplinaire richtlijn schizofrenie produceren en verspreiden. De richtlijn beschrijft op basis van de beste wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis, welke hulp bij schizofrenie aangewezen is. De richtlijn richt zich vooral op hulpverleners in de tweede lijn. Door middel van een patiëntenversie van de richtlijn wordt de inhoud van de richtlijn in begrijpelijke taal toegankelijk gemaakt voor cliënten en hun omgeving. De patiëntenversie geeft hen kennis in handen die zij kunnen gebruiken in het overleg met de hulpverlener. Daarnaast is de patiëntenversie ook van belang voor de desbetreffende patiënten- en familieorganisaties, en voor hulpverleners (o.a. in de eerste lijn) die met mensen met schizofrenie te maken hebben. De patiëntenversie verbreidt zo het bereik en de impact van de multidisciplinaire richtlijn en levert een bijdrage aan betere en effectievere hulpverlening.
Het Centraal Fonds steunt dit project met een maximale bijdrage van € 20.000,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.