cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Verpleegkundige voorlichtingsmodel kanker (€ 38.509,-)

Het Nivel wil een gebleken succesvolle methodiek van voorlichting aan kankerpatiënten en hun naasten implementeren. Uit door het Nivel verricht onderzoek (met financiële hulp van het KWF) blijkt dat vooral oudere patiënten minder dan een kwart onthouden van alle adviezen die door verpleegkundigen tijdens een voorlichtingsgesprek over chemotherapie gegeven worden. Daarnaast zijn er grote discrepanties tussen datgene wat patiënten belangrijk vinden en datgene wat zij in werkelijkheid aan voorlichting krijgen in de voorbereiding op een ingrijpende behandeling zoals chemotherapie. De huidige voorlichting is te veel een opsomming van een enorme hoeveelheid informatie en de adviezen die gegeven worden zijn te weinig praktisch en toepasbaar. Daardoor begint de patiënt weinig voorbereid aan de behandeling en heeft onvoldoende handvatten om thuis op een adequate wijze met de gevolgen van de behandeling om te gaan. Het Nivel heeft in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Nederlands Kankerinstituut, een interventie ontwikkeld die tot doel heeft de patiënt effectiever voor te bereiden op de behandeling.
Voor de implementatie van de nieuwe methodiek bij vijf ziekenhuizen wordt een bijdrage ter beschikking gesteld van € 38.509,-.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.