cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

De zorg gaat door! Ook in de GGZ (€ 7.000,-)

Stichting PON Instituut in Tilburg, heeft in 2002 een verkenning uitgevoerd naar mantelzorg in intramurale voorzieningen. Het PON Instituut heeft in 2005 met financiële hulp van het Centraal Fonds onderzocht op welke wijze participatiemogelijkheden van mantelzorgers geoptimaliseerd kunnen worden, zodat deze participatie leidt tot verbetering van de leefbaarheid in deeltijd- of verblijfvoorzieningen van verpleeg- of verzorgingshuizen waar hun naasten gebruik van maken. Dit heeft zeer succesvol resultaat en daarom wil het PON de handreikingen ook voor de GGZ geschikt maken.
Het doel is door de positie van deze mantelzorgers te verstevigen en te verduidelijken, een vraaggericht leef- en woonklimaat te bevorderen. Het Centraal Fonds ondersteunt dit project met een bedrag van € 7.000,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.