manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Interactief voorlichtingsprogramma voor mensen met Constitutioneel Eczeem (€ 105.000,-)

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) constateert dat er in de medische zorg over het algemeen weinig tijd en aandacht is voor het voorlichten en instrueren van mensen met ernstig eczeem, of hun ouders (als het kinderen betreft). In een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen ziet men steeds vaker dermatologieverpleegkundige zorg opkomen om (ernstige) eczeempatiënten te helpen met het geven van informatie over aandoeningen en medicatie, het correct toepassen van de zalven en verbandmiddelen, het in het leven omgaan met jeuk en eczeem. Deze zorg draagt enorm bij aan de kwaliteit van leven van mensen met ernstig eczeem. Echter, gezien de omvang van de eczeempopulatie (ongeveer 400.000) en de huidige beschikbaarheid van dermatologieverpleegkundige zorg, is deze zorg maar voor een klein deel van de patiënten beschikbaar. De VMCE wil dat deze informatie op een kosteneffectieve manier voor meer mensen beschikbaar komt. Nieuwe media zoals dvd's en multimediale websites zijn bij uitstek geschikt voor dit soort informatieoverdracht. Het resultaat van dit project zal zijn een DVD en een Website.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.