cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Leefstijl advies-op-maat-programma (AOM) (€ 300.000,-)

In april 2006 is de campagne 'Kijk op Diabetes' van de Nederlandse Diabetes Federatie van start gegaan. De campagne 'Kijk op Diabetes' richt zich vooral op de versnelde opsporing van mensen met nog 'onbekende diabetes' en op mensen die een verhoogd risico hebben om binnen afzienbare tijd diabetes type 2 te krijgen. De belangrijkste doelgroep waarop de activiteiten gericht zijn, bestaat uit mensen met overgewicht in de leeftijd van 45 - 70 jaar. Gelijk met de start van de campagne is een web-based advies-op-maat-programma, met de naam Leefgezondcoach, online gekomen. Dit programma is financieel mogelijk gemaakt door het Centraal Fonds. Uit de evaluatie van de Leefgezondcoach kan geconcludeerd worden dat de Leefgezondcoach als geheel een goed instrument is om mensen bewust te maken van hun voedings- en beweeggedrag en om hen te stimuleren plannen te maken voor een meer gezonde leefstijl. Omdat ook mensen die al diabetes type 2 hebben, behoefte blijken te hebben aan een dergelijk programma heeft de NDF in samenwerking met vertegenwoordigers van mensen met diabetes (DVN) en relevante zorgverleners (huisartsen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen) zich de ambitie gesteld om tot de ontwikkeling van een digitaal AOM-programma te komen voor deze doelgroep. Het programma wordt structureel ingebed binnen het huidige zorgaanbod en kan daarmee een vast onderdeel worden van de behandeling van mensen met type 2 diabetes.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.