alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Doe-het-zelf programma Dementie (€ 85.600,-)

In het kader van het Landelijk Dementie Programma (LDP) is een schat aan informatie ontwikkeld door de 55 deelnemende regio´s aan het LDP. Het succes van het LDP vraagt om een vervolg met benutting van de informatie die vrijkomt met het LDP. Vilans wil in het voorgelegde project deze informatie op kwaliteit beoordelen, in een voor de praktijk werkbaar model plaatsen en gebruiksvriendelijk en elektronisch ontsluiten.
In het zorgprogramma wordt voorlopig alleen 'informatie' opgenomen, maar het biedt de mogelijkheid om (op termijn) uitgebreid te worden met functies als: 'helpdesk', 'begeleiding op afstand', en 'kennis en vaardigheden te delen en uit te wisselen'.
Het 'Doe-het-zelf zorgprogramma Dementie':

  • maakt zorgverleners duidelijk welke oplossingen er voor welke problemen en vragen van de dementerende en mantelzorgers zijn;
  • geeft zorgverleners handvatten om optimale zorg te verlenen;
  • bevordert eenduidige en kwalitatief verantwoorde zorgverlening volgens evidence en practice based richtlijnen, standaarden e.d.;
  • vormt de basis voor samenwerkingsafspraken in de zorgketen en tussen zorgaanbieders;
  • vormt een mogelijke basis voor de financiering van de zorgverlening;
  • geeft aan op welke wijze de financiering, zorgorganisatie, zorgcoördinatie en kwaliteitsverbetering wordt vormgegeven;
  • geeft aan welke competenties nodig zijn om de zorg uit te voeren;
  • geeft aan hoe de verbeteringen worden geïmplementeerd en verankerd.

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.