cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ila Tali, Somalische zorg voor eigen geestelijke gezondheid (€ 45.000,-)

Ila Tali is een project gericht op verbetering van de geestelijke gezondheidszorg voor Somaliërs in Nederland. Het initiatief voor dit project komt van de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN). Geestelijke gezondheidsproblemen (zoals angststoornissen en depressie) vormen een ernstige hindernis bij de integratie en participatie van jonge Somaliërs in Nederland. Het einddoel is onder meer dat 8 Somalische zorgintermediairs getraind en organisatorisch geborgd zijn binnen 4 grote steden en dat er een ontwikkeld aanbod deskundigheidsbevordering voor GGZ-hulpverleners is. Omdat het project aansluit op een van de hoofdthema's is besloten om een bedrag van € 45.000,- toe te kennen voor het ontwikkelen van aanbod voor deskundigheidsbevordering van medewerkers van GGZ-instellingen en het geven van informatie aan de Somalische bevolkingsgroep over het aanbod en de werkwijze van GGZ-instellingen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.