cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Jouw huis is mijn huis (€ 30.000,-)

Stichting Take Care TV wil een documentaire maken over het doorbreken van de geweldspiraal bij huiselijk geweld. Daarnaast wordt een educatief lespakket over de aanpak van huiselijk geweld ontwikkeld. De documentaire richt zich vooral op ervaringsgroepen van slachtoffers en plegers, praatgroepen binnen het maatschappelijk werk, vrouwenopvang, reclassering, interne opleidingen van telefonische hulpdiensten, gemeentelijke diensten, voorlichtingsbijeenkomsten onderwijs, etc. Het educatieve lespakket op dvd richt zich op (aankomende) professionals in het brede veld van de zorg, en (interne) opleidingen. Het doel is om aandacht te vestigen op de nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening en (keten)zorg.

Zie voor meer informatie over de film www.filmgeslagenjaren.nl

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.