witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Sterkamp en Maankamp (€ 17.500,-)

Het Centraal Fonds heeft aan Stichting De Ster in 2006 een bijdrage toegekend voor de kosten van de supervisie door de ggz-psychologe, voor verdere professionalsering van het programma Sterkamp en Maankamp en voor het ontwikkelen van een vervolgprogramma. Uit effectmeting, die door de Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd, is gebleken dat Sterkamp een positief effect op de deelnemers heeft. Uit onderzoek naar de korte en lange termijn effecten van Sterkamp is gebleken dat de resultaten voor de internaliserende kinderen (kinderen die zich terugtrekken en daarom de dupe zijn van pesterijen), uitstekend zijn. De resultaten van de externaliserende groep kinderen (kinderen die door hun onzekerheid gaan pesten) zijn goed. Hoewel hun externaliserend probleemgedrag, afneemt ook op langere termijn, is er op langere termijn geen sprake van een significante afname. Stichting De Ster wil daarom de programma's voor Sterkamp zo aanpassen dat deze doelgroep net zoveel baat heeft als de internaliserende kinderen. De concepten worden aangepast door een van de initiatiefnemers van de Stichting (orthopedagoog).

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.