alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Deelname familieleden van mensen met de ziekte van Pick aan congres (€ 15.000,-)

Met het doel de landelijke kennis en infrastructuur over preseniele dementie, waaronder preseniele Alzheimer en Frontotemporale Dementie (FTD), te verbeteren, wordt in 2008 in Rotterdam een internationaal driedaags congres georganiseerd. Verwacht wordt dat naast 150-200 neurologen, geriaters, verpleeghuisartsen en paramedisch personeel (sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen) uit Nederland, die zich met de diagnostiek en zorg voor deze patiënten bezighouden, 100 tot 150 familieleden van Nederlandse patiënten met FTD zullen willen deelnemen. Echter de deelnamekosten zijn voor veel mensen een te grote drempel. Het Fonds stelt € 15.000,- ter beschikking om deelname van familieleden aan het congres, mogelijk te maken.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.