GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Helpdesk Ontmoetingscentra (€ 49.430,-)

De afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum wil steun bieden bij de verdere uitbreiding van het aantal Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers in Nederland. Er zijn al 30 Ontmoetingscentra functioneel en er is op 31 plaatsen interesse getoond om Ontmoetingscentra op te zetten.
Startende centra zullen door middel van begeleiding door consulenten, cursussen voor nieuwe personeelsleden en deelname aan de landelijke werkgroep, worden voorbereid op het opzetten van een Ontmoetingscentrum en het uitvoeren van het ondersteuningsprogramma. Zowel binnen de landelijke, provinciale als regionale politiek zullen de Ontmoetingscentra telkens onder de aandacht worden gebracht en zal getracht worden om de nodige inzet voor de verdere verspreiding te mobiliseren.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.