cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Voorlichting en vrijwilligerscoördinatie Stichting ME/CVS Nederland (€ 20.000,-)

ME/CVS Stichting Nederland bestaat 20 jaar en wil dit vieren door een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en aan de verbreding van draagvlak waardoor de maatschappelijke participatie van en met mensen met ME/CVS, zal toenemen.
Met de aanstelling van een parttime en gekwalificeerde voorlichter wil de Stichting de komende jaren de informatieoverdracht aan beroepsverenigingen, uitkeringsinstanties, opleidingen en onderwijsinstanties, veilig stellen. Tegelijkertijd beoogt men daarmee aandacht te geven aan uitbreiding van regionale activiteiten onder andere door training van vrijwilligers en de organisatie van regionale contact- en informatieavonden, waardoor in een bestek van twee jaar een belangrijk netwerk van regionale activiteiten zal ontstaan. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt een bedrag van € 10.000,- ter beschikking t.b.v. het ontwikkelen van informatiemateriaal voor een patiëntengids, € 5.000,- voor de aanpassing van de website en € 5.000,- voor de training van vrijwilligers.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.