cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Familiegesprekken bij mantelzorgers van dementerenden (€ 114.100,-)

Mantelzorgers van thuiswonende dementiepatiënten worden zeer zwaar belast en hebben zelf een groot risico op het krijgen van depressies. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat familiegesprekken een krachtig middel zijn om het sociale netwerk rond zwaar belaste mantelzorgers van dementiepatiënten te versterken. Dit leidt tot minder depressiviteit van de mantelzorger en een aanzienlijk uitstel van verpleeghuisopname van de patiënten zelf. Het VU medisch centrum wil een demonstratieproject opzetten met 4 geheugenpoliklinieken (VUmc, Slotervaartziekenhuis, UMC Nijmegen, UMC Alkmaar) en 4 GGZ-instellingen (Noord Holland Noord, Amstelveen, Amsterdam Zuid, Drenthe Zuid Oost).

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.