cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Op Eigen Benen Vooruit (€ 120.000,-)

Hogeschool Rotterdam wil met het project "Op Eigen Benen Vooruit" een actie- en implementatieprogramma opzetten voor bevordering van zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren (12 - 25) met chronische aandoeningen in de transitiefase van de kinderzorg naar de volwassenenzorg. In het project wordt bijzondere aandacht gegeven aan de ontwikkeling van hun vermogen tot eigen regie en zelfredzaamheid. Beoogd wordt een goed georganiseerde transitie in de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen te bereiken, zonder breuken en met aandacht voor hun specifieke noden en behoeften in deze kwetsbare levensfase.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.